స్టైలిష్ వేస్ రీడర్స్ స్ప్రింగ్ స్వాగతించబడింది

@VERANDAmag # 31 డేస్ఫ్ఫ్లోవర్స్ ఫర్ ది లవ్ ఫర్ # స్పింగ్. సమూహాలలో స్ప్రింగ్ ఫ్లవర్స్. pic.twitter.com/26p1v4bK3N

- టోనీ కాస్టగ్నేర్ (@FIORIoakakville) మార్చి 28, 2014