వీడియో: ఎలా గ్రీన్హౌస్ లో పుచ్చకాయ పెరుగుతాయి

దేశంలో పుచ్చకాయను ఎలా పెంచాలి? బెర్రీకి పెద్ద మొత్తంలో వేడి అవసరమవుతుంది, గ్రీన్హౌస్ పరిస్థితులలో అది పెరగాలని సూచించబడింది. దీన్ని ఎలా చేయాలో, ప్రతిపాదిత వీడియోను చూడండి.