రష్యన్ బ్యాంకులు విదేశీ సహచరుల అసాధారణ అభ్యాసాన్ని అంగీకరించాలి

పశువులు, పందులు మరియు కోళ్లు, భూమి, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి సాంప్రదాయిక ఆస్తులను కాకుండా, పశువుల వంటి ప్రామాణికమైన కాని ఆస్తుల ద్వారా కోలుకోవడం మరియు అందుకోవటానికి బ్యాంకు రైతులకు ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు వరకు, ఫెడరల్ నోటరీ ఛాంబర్ క్రెడిట్ భద్రత ఆస్తులను ఉపయోగించి ఈ రుణాలకు 50% కంటే ఎక్కువ అనువర్తనాలను నివేదిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఇటలీలో, ఉదాహరణకు, రుణదాత తిరిగి చెల్లించే వరకు అనేక సంవత్సరాలపాటు బ్యాంకుల సొరంగాల్లో ఉండే వయస్సు గల కొన్ని రకాల జున్ను వంటి ఉత్పత్తులకు రుణదాత రుణాన్ని అందిస్తుంది.

ప్రస్తుతానికి, పశువుల కోసం రుణాల కేటాయింపు పెద్ద వ్యవసాయ సంస్థల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది, ప్రధాన కారణం పశువుల ప్రత్యేకమైన క్రెడిట్ భద్రత ఆస్తుల కోసం బ్యాంకు యొక్క అవసరాలు తీర్చటానికి ప్రధాన కారణం. ఉత్పత్తిదారుల జాతీయ సంస్థ యొక్క అధిపతి సర్జీ యుషిన్ ప్రకారం, పశువులు పశువుల పెంపకంలో ప్రత్యేకించి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పొలాలు ప్రధానమైనవిగా ఈ ధోరణి వివరించవచ్చు.వాస్తవానికి, జంతువుల చనిపోయిన బరువు మరియు దాని మార్కెట్ విలువ క్రెడిట్ భద్రత యొక్క నిజమైన ఆస్తులు, మరియు జంతువు మాత్రమే కాదు.